+383 38 222 223 / [email protected]

Vendimet e mbledhjes së 23-të të BE të KOK-ut

Bordi Ekzekutiv i Komitetit Olimpik të Kosovës, nën udhëheqjen e presidentit Ismet Krasniqi, ka mbajtur mbledhjen e 23-të të tij, në të cilën shqyrtoi pika të ndryshme të rendit të ditës. Pikat kishin të bënin kryesisht me raportimin për vitin e kaluar. – U miratua procesverbali nga Asambleja e Përgjithshme 2021, e mbajtur më 30 mars… Continue reading Vendimet e mbledhjes së 23-të të BE të KOK-ut

Vendimet e mbledhjes së 22-të të BE të KOK-ut

Bordi Ekzekutiv i KOK-ut, nën drejtimin e presidentit Ismet Krasniqi, ka mbajtur mbledhjen e 22-të, në të cilën u shqyrtuan pika të ndryshme të rendit të ditës. Më poshtë janë vendimet e marra: -U miratua lista e komisionit për shpalljen e Laureatëve të Vitit 2022. Ceremonia e shpalljes së laureatëve do të mbahet më 25… Continue reading Vendimet e mbledhjes së 22-të të BE të KOK-ut

Vendimet e mbledhjes së 21-të të BE të KOK-ut

Bordi Ekzekutiv i KOK-ut, nën drejtimin e presidentit Ismet Krasniqi, ka mbajtur mbledhjen e 21-të, të parën për vitin 2023, në të cilën shqyrtoi pika të ndryshme të rendit të ditës. Më poshtë mund të gjeni vendimet e marra: U miratua raporti i komisionit të kategorizimit të sporteve, sportistëve dhe trajnerëve për vitin 2023 U përcaktuan kriteret… Continue reading Vendimet e mbledhjes së 21-të të BE të KOK-ut

Vendimet e mbledhjes së 20-të të BE të KOK-ut

Bordi Ekzekutiv i Komitetit Olimpik të Kosovës, nën udhëheqjen e presidentit Ismet Krasniqi, mbajti javën e kaluar mbledhjen e 20-të, të fundit për vitin 2022. Në mbledhje u shqyrtuan pika të ndryshme të rendit të ditës. Më poshtë mund të gjeni vendimet e dala: –        U miratua lista prej 10 “Shpresave Olimpike 2023”, të përzgjedhura nga komisioni… Continue reading Vendimet e mbledhjes së 20-të të BE të KOK-ut

Vendimet e mbledhjes së 17-të të BE të KOK-ut

Bordi Ekzekutiv (BE) i Komitetit Olimpik të Kosovës, nën udhëheqjen e presidentit Ismet Krasniqi mbajti mbledhjen e 17-të tij, në të cilën shqyrtoi pika të ndryshme të rendit të ditës. Më poshtë mund të gjeni vendimet: – U vlerësuan lartë projektet e para të fituara në Bashkimin Evropian përmes programeve të Erasmus Plus, për çka presidenti… Continue reading Vendimet e mbledhjes së 17-të të BE të KOK-ut

KOK shpërblen me 13500 euro medalistët e Lojërave Mesdhetare Oran 2022

Bordi Ekzekutiv i Komitetit Olimpik të Kosovës, nën drejtimin e presidentit Ismet Krasniqi, ka mbajtur mbledhjen e 15-të tij, në të cilën shqyrtuan pika të ndryshme të rendit të ditës. Ndër pikat e shumta veçohet shpërblimi i ndarë për medalistët e Lojërave Mesdhetare Oran 2022. Më poshtë i gjeni vendimet e dala nga mbledhja: –       … Continue reading KOK shpërblen me 13500 euro medalistët e Lojërave Mesdhetare Oran 2022

Vendimet e mbledhjes së 14-të të BE të KOK-ut

Bordi Ekzekutiv i Komitetit Olimpik të Kosovës, nën udhëheqjen e presidentit Ismet Krasniqi, ka mbajtur mbledhjen e 14-të të tij, në të cilën shqyrtoi pika të ndryshme të Rendit të Ditës. Vendimet e dala nga mbledhja janë si në vijim: –  Në mbledhje të ftuar ishin edhe ekspertë ndërkombëtarë nga Sllovenia, Prof. Dr. Edvar Kolar, Prof.… Continue reading Vendimet e mbledhjes së 14-të të BE të KOK-ut