+383 38 222 223 / [email protected]

Agjencia e Anti-Dopingut për Kosovë (KosADA)

Roli &
Misioni

Sipas Kodit të WADA-s (Agjencia Botërore e Anti-Dopingut), organizatat Kombëtare Anti-Doping (NADO) në këtë rast KosADA, është organizata/institucioni i përcaktuar nga vendi ose qeveria, si autoriteti kryesor në nivel kombëtar për programet anti-doping në nivel vendi. 

Kjo përfshinë:

– Miratimi dhe zbatimi i rregullave antidoping
– Planifikimi dhe zbatimi i edukimit antidoping
– Drejtimi i mbledhjes së mostrave, duke përfshirë trajnimin e personelit për mbledhjen e mostrave
– Kryerja e hetimeve
– Menaxhimi i rezultateve të testimit
– Kryerja e menaxhimit të rezultateve në nivel kombëtar

 

PARIMET DHE VLERAT E SPORTIT TË PASTËR

 

Programet anti-doping bazohen në vlerën e brendshme të sportit. Kjo vlerë e brendshme shpesh quhet “shpirti i sportit”: ndjekja etike e përsosmërisë njerëzore përmes përsosjes së përkushtuar të talenteve natyrore të çdo sportisti.

Programet anti-doping synojnë të mbrojnë shëndetin e sportistëve dhe të ofrojnë mundësinë për sportistët që të ndjekin përsosmërinë njerëzore pa përdorimin e substancave të ndaluara dhe metodave të ndaluara.

Programet anti-doping synojnë të ruajnë integritetin e sportit për sa i përket respektimit të rregullave, konkurrentëve të tjerë, konkurrencës së ndershme, kushteve të barabarta dhe vlerës së sportit të pastër për botën.

Fryma e sportit është kremtimi i shpirtit të njeriut, trupit dhe mendjes. Është thelbi i Olimpizmit dhe reflektohet në vlerat që gjejmë në dhe nëpërmjet sportit, duke përfshirë:

 • Shëndetin
 • Etikën, lojën e ndershme dhe ndershmërinë
 • Të drejtat e sportistëve të përcaktuara në Kodin Botëror Anti-Doping
 • Përsosmërinë në performancë
 • Karakterin dhe edukimin
 • Argëtimin dhe gëzimin
 • Punën ekipore
 • Dedikimin dhe përkushtimin
 • Respektimin e rregullave dhe ligjeve
 • Respektin për veten dhe pjesëmarrësit e tjerë
 • Guximin
 • Komunitetin dhe solidaritetin

Fryma e sportit shprehet në mënyrën se si ne luajmë vërtetë.

Dopingu është thelbësisht në kundërshtim me frymën e sportit.

RAPORTO SHKELJEN E RREGULLIT ANTI-DOPING!

Na ndihmoni të mbrojmë sportistin e pastër dhe integritetin e sportit. Sa herë që dikush ndihmon me informacion mbi dopingun, ne i afrohemi edhe më afër sportit dhe garës së pastër dhe fair play për të gjithë.

Ne e dimë se paraqitja e informacioneve të ndjeshme është një vendim i madh – një vendim që nuk do ta merrnit lehtë. Ne e përshëndesim vendimin tuaj, për të marr guximin dhe bindjen e nevojshme për të ngritur shqetësimet rreth mashtrimit.


Ju keni zgjedhur të na besoni dhe ne e marrim këtë shumë seriozisht. Ky formular është një mënyrë e komunikimit konfidencial për ju që të raportoni aktivitetin që mendoni se bie ndesh me rregullat anti-doping.

Pavarësisht nëse vendosni të deklaroni identitetin tuaj ose jo, të na jepni ose jo informacionin tuaj të kontaktit, gjithçka që na tregoni në këtë formular është krejtësisht konfidenciale.

Kontakti