+383 38 222 223 / [email protected]

Agjencia e Anti-Dopingut për Kosovë (KosADA)

Roli &
Misioni

Sipas Kodit të WADA-s (Agjencia Botërore e Anti-Dopingut), organizatat Kombëtare Anti-Doping (NADO) në këtë rast KosADA, është organizata/institucioni i përcaktuar nga vendi ose qeveria, si autoriteti kryesor në nivel kombëtar për programet anti-doping në nivel vendi. 

Kjo përfshinë:

– Miratimi dhe zbatimi i rregullave antidoping
– Planifikimi dhe zbatimi i edukimit antidoping
– Drejtimi i mbledhjes së mostrave, duke përfshirë trajnimin e personelit për mbledhjen e mostrave
– Kryerja e hetimeve
– Menaxhimi i rezultateve të testimit
– Kryerja e menaxhimit të rezultateve në nivel kombëtar

RAPORTO SHKELJEN E RREGULLIT ANTI-DOPING!

Na ndihmoni të mbrojmë sportistin e pastër dhe integritetin e sportit. Sa herë që dikush ndihmon me informacion mbi dopingun, ne i afrohemi edhe më afër sportit dhe garës së pastër dhe fair play për të gjithë.

Ne e dimë se paraqitja e informacioneve të ndjeshme është një vendim i madh – një vendim që nuk do ta merrnit lehtë. Ne e përshëndesim vendimin tuaj, për të marr guximin dhe bindjen e nevojshme për të ngritur shqetësimet rreth mashtrimit.


Ju keni zgjedhur të na besoni dhe ne e marrim këtë shumë seriozisht. Ky formular është një mënyrë e komunikimit konfidencial për ju që të raportoni aktivitetin që mendoni se bie ndesh me rregullat anti-doping.

Pavarësisht nëse vendosni të deklaroni identitetin tuaj ose jo, të na jepni ose jo informacionin tuaj të kontaktit, gjithçka që na tregoni në këtë formular është krejtësisht konfidenciale.

Kontakti