Federata e Kick-Box-it e Kosovës

Federata e Kick-Box-it e Kosovës

E-mail: [email protected]


Kryetar: Fatmir Makolli
Mob:
+377 44 209 292

E-mail:


Sekretar gjeneral: Nuhi Paçarizi
Mob:
+377 44 201 305

E-mail:

 

Numri i klubeve: 11

Numri i shkollave të sportit: 1
Seniore: 4
Seniorë: 40
Juniore: 2
Juniorë: 15
Kadete: 5
Kadetë: 10
Pionere: 5
Pionerë: 20

Meshkuj të regjistruar: 85
Femra të regjistruara: 16
Gjithsej: 101