Federata e Lundrimit e Kosovës

Federata e Lundrimit e Kosovës

Web: www.kosovosailing.org

E-mail: [email protected]

 

Kryetar: Arben Reci 

E-mail: [email protected]

Tel: +377 44 506 565

 

Sekretar i pergjithëshem: Vjollca Hyseni

E-mail: [email protected]

Tel: +377 44 925 806