+383 38 222 223 / [email protected]

Akademia Olimpike

Misioni &
Vizioni

Të promovojë vlerat olimpike dhe shpirtin olimpik, si dhe t’i ofrojë standardet më të larta arsimore dhe mundësitë profesionale për komunitetin e sportit në Kosovë.

 

Ta fuqizojë markën olimpike në Kosovë duke e rritur vetëdijesimin e Lëvizjes Olimpike dhe duke edukuar breza të profesionistëve në fushën e sportit, në mënyrë që të krijojë mundësi për sport më të fortë dhe më të zhvilluar në Kosovë.

 

Koordinatoret

Koordinator i
edukimit arsimor

Koordinatore e
vlerave olimpike

Kontakti