+383 38 222 223 / [email protected]

Diellza Kelmendi

Koordinator i vlerave olimpike

Periudha: 01.10.2021 –

Datëlindja: 19.09.1983

E-mail: [email protected]

Tel: +383 49 185 200

Edukimi

– Doktor i Shkencave në Kineziologji – Universiteti i Prishtinës Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit Bachelor i Kulturës Fizike dhe i Sportit (2007)

– Kolegji AAB, Master në Kulturë Fizike dhe Sport – “Dallimet në mes të disa karakteristikave antropometrike dhe aftësive motorike te grupit të basketbollit dhe nxënësve të moshës 15 vjeçare” (2015)

– Universiteti Shtetëror i Tetovës, Fakulteti i Kulturës Fizike (2020) Doktor i Shkencave në fushën e kineziologjisë

“Dallimet në treguesit kinematikë ndërmjet gjuajtjeve me kërcim dhe pa kërcim nga pozita të ndryshme në lojën e basketbollit“.


 Përvoja e punës

–  Kryetare e Federatës së Sportit Universitar (FSUNK), (2021 – prezent)

– Nënkryetare e Federatës së Sportit Universitar (FSUNK), (2017 – 2021)

– Kryetare e Këshillit Profesional në Federatën e Hendbollit të Kosovës (2017 – 2021)

– Kryetare e Këshillit Profesional të Komitetit Paralimpik të Kosovës (2021 – 2024)

– Kolegji AAB, Asistente e Basketbollit – Organizimin dhe mbarvajtjen e orëve praktike dhe teorike (01.10.2012 – 01.10.2018)

– Kolegji AAB, Asistente e Hendbollit – “Organizimin dhe mbarvajtjen e orëve praktike dhe teorike” 01.10.2012 – 01.10.2018

– Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit, Asistente e Biomekanikës, Ushtrimet Biomekanike (01.10.2018- 01.10.2019)

– Kolegji Universi, Kulturë fizike sport dhe Rekreacion, Prorektore për Çështje Mësimore dhe Shkencë, Profesor, Ligjëruese e lëndëve: Skijim, Analizë e Performancës Sportive, Sociologjinë e Sportit, Kinezioterapi (01.10.2021- 01.10.2022)


 

Konferencat shkencore

1. Shaqiri, D., Pireva, F., Shaqiri,K., Gashi B. (2016). Differences betëeen basketball players and 15-year-old students in some anthropometric features and motor skills. International Balkan Conference in Sport Scienes. IBCSS2016. May 27-28,2016, Tetova, Macedonia.


2. Kelmendi, D., Ziba, A., Pireva, A., Shaqiri, K., Turjaka, A. Impact of the basketball game in anthropometric characteristics and motoric skills for the agde 12-13 year old. Fourth Internationa Balkan Conference in Sport Siences. IBCSS2017. May 05-06, 2017, Tetova, Macedonia.


3. Shaqiri, K., Kelmendi, D., Sulejmani, B., Memishi, Sh., Rexha, A.(2017). Anxiety betëeen atletesh of Individua sports, collective sports and non-athletes durning adolesence. The Internnationa Balkan Conference in Sport Sciences (IBCSS 2017). Burs, Turkye.


4 . Kelmendi,D., Myrtaj, N., Shaqiri, K., Turijaka, A.(2018 ).The Impact of chineseologica treatmmen ( Plumetric type) in developing motoric skills and specific motoric skillis in hendball. Sport and Health. Thfifth Internationa Balkan Conference in Sport Sciences, May 18-19, 2018, Tetova, Macedonia. IBCSS2018.


5. Kelmendi, D., Myrtaj, N., Shaqiri, K., Georgiev, G. (2018). Measure characteristics of precision tests ëith top basketball players from kosovo. 3h International Scientific. Conference.Research in Physical Education, Sport and Health, 2018. ISSN (Print):1857-8152; ISSN (Online):1857-8160


6. Pjesëmarrëse në Konferencën FISU World Forum 2020 Budapest 12 to 14 August 2020.


Karriera sportive

– Basketbolliste e KB Universiteti

– Basketbollistja më e mirë në top-10 (2001-2007)