+383 38 222 223 / [email protected]

KOK dhe Ambasada e Francës organizuan punëtorinë e radhës për ndryshimet klimatike

KOK në bashkëpunim me Ambasadën e Francës në Kosovë, dhe nën udhëheqjen e organizatës “Climate Awareness Association”, ka mbajtur punëtorinë e radhës “ECO-SHIFT” për ndryshimet klimatike (Climate fresk), në kuadër të projektit “Ocean”. ECO-SHIFT është punëtori që ofron njohuri rreth ekonomisë qarkore dhe tranzicionit ekologjik, një model i ri ekonomik që trajton menaxhimin e mbeturinave,… Continue reading KOK dhe Ambasada e Francës organizuan punëtorinë e radhës për ndryshimet klimatike