+383 38 222 223 / [email protected]

Thirrje për përgatitjen e konceptit dhe videos promovuese për Lojërat Mesdhetare Prishtina 2030