+383 38 222 223 / [email protected]

Kursi i avancuar evropian për administratorë sporti

Për tri ditë me radhë, në qytetin Louvain-La-Neuve të Belgjikës, po mbahet kursi i avansuar evropian për administratorë të sportit S2ABC, të cilin krahas 30 vendeve të Evropës, po e vijojnë edhe pjesëmarrës nga Kosova.


KOK-un në Bruksel po e përfaqëson drejtori për financa, Endrit Syla, ndërsa nga federatat tona sportive janë edhe: Artina Hasani e Granit Rugova (basketboll), Valon Nikçi (volejboll) dhe Gresa Bakraqi (atletikë).


Kursi organizohet nga organizata ndërkombëtare EOSE, ndërsa po financohet nga programi i Bashkimit Evropian: “Shkëmbimi dhe mobiliteti në sport”.


Temat kryesore të programit janë: Menaxhimi i projekteve, financat dhe burimet njerëzore.


Dy modulet e ardhshme mbahen në nëntor dhe dhjetor, ndërsa diplomimi do të bëhet në Kosovë, gjatë muajit mars 2024.


Gjate kursit u realizua vizita në Parlamentin Evropian, ku u zhvillua takimi me komisionin për sport dhe programet Erasmus +. Po ashtu, u zhvillua edhe vizita në Komitetin Olimpik të Belgjikës, ku u pritën nga presidenti, Jean Michel Saive dhe menaxheri për marrëdhënie ndërkombëtare, Mathias Van Boelen.


Në emër të drejtuesve të KOK-ut, presidentit Ismet Krasniqi dhe sekretarit të përgjithshëm, Besim Aliti, drejtori për financa, Syla, ndau dhurata për presidentin e KO të Belgjikës, Saive.