+383 38 222 223 / [email protected]

Komisioni i Arbitrazhës Sportive (KAS) përbëhet nga nëntë anëtarë

Komiteti Olimpik i Kosovës ka edhe Komisionin për Arbitrazh Sportiv (KAS). KAS-i përbëhet nga nëntë anëtarë, të cilët janë zgjedhur pas votimit me aklamacion në Asamblenë e fundit Zgjedhore.

Komisioni i Arbitrazhit Sportiv:
1.    Eroll Salihu
2.    Bujar Turjaka
3.    Besnik Jashanica
4.    Luljeta Shala
5.    Njazi Berisha
6.    Hasim Rushiti
7.    Fitim Fazlija
8.    Latif Demolli
9.    Ymer Berisha