+383 38 222 223 / [email protected]

KOK dhe MKRS marrin mbështetje të fuqishme nga KOKSh dhe MAS