+383 38 222 223 / [email protected]

Asambleja e Punës mbahet më 4 shkurt 2018

Asambleja e Punës së KOK-ut për vitin 2017, do të mbahet më 4 shkurt 2018.
Në Asamble të do të votohen: Pasqyrat Financiare për vitin 2017, Raporti i Punës (objektivat strategjike) së KOK-ut për 2018, Plani Financiar i KOK-ut për vitin 2018 etj.
Asambleja e Punës mbahet çdo vit.