KOK i rekomandon MKRS-së që kategorizimi i sporteve për vitin 2020 të bëhet me pikët e fituara nga kategorizimi i vitit 2019

Friday,  05 February 2021


Follow us

Video

Federatat