KOK dërgon në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar gjashtë propozime për Ftesa Olimpike Tokio 2020

Monday,  20 January 2020


Follow us

Video

Federatat